תשובה לא צפויה

ביקשתי
להיכנס שוב, אבל התור היה ארוך מאוד והדבר לא התאפשר. אבל מכתב אפשר היה להעביר.
כתבתי לרב שאינני מסוגל להישאר בכפר-סבא, וכי השאלה הייתה לאילו משני המקומות
לעבור. אבל הרב השיב לי על כך במילה אחת: להישאר…

משיח שלא לפי תומו

עם
הגיע אליו אדם ובפיו בקשה: הוא רוצה לעשות שותפות עם אדם עשיר אחד, והוא מבקש
שהרב יברך אותו שיצליח. השיב לו הרב שהוא לא ממליץ לו לעשות שותפות עם אותו
עשיר. אותו אדם תמה, מדוע הרב אומר כך? הרי אותו אדם הוא עשיר גדול. אבל חזקה
עליו עצתו של הרב, והוא לא חתם על העסקה. 

עניי עירך קודמים

שיתפתי
את המזכיר של הרב ברצון שלי, אמרתי לו שאני רוצה לתרום, אבל המזכיר חייך ואמר:
אתה רואה, אין פה שום קופה, אתה לא יכול לתרום. סיפרתי לו שקיבלתי עצה ששווה לי
המון, שייקחו את הכסף הזה לישיבה או לצורך אחר שהרב יבחר, אבל המזכיר בשלו: הרב
לא מקבל שום תרומה