שלום: מדבר מרדכי אליהו…

 עברו כמה ימים, הטלפון
מצלצל בביתנו, ומעבר לקו: "מדבר מרדכי אליהו". מובן מאליו שלא העליתי
על דעתי שמדובר בכבוד הרב. מאחר שציפיתי לשמוע מה בפיו של הדובר, הבין הרב
שאינני קולטת שהוא זה המדבר אלי, ושוב אמר: "מרדכי אליהו מדבר".
המתנתי שוב לבאות, ואז ציין רבנו: "הרב מנחם בורשטיין נמצא לידי". רק
אז הבנתי שהרב אליהו הוא הדובר אלי ושאלתי אם אני מדברת עם כבוד הרב בכבודו
ובעצמו…