היכן מוצאים מים לנטילת ידיים?

הרב היה באמצע סעודת פורים. הוא הסתכל עלי והראה לי בידו את המטבח,
מקום בו אוכל ליטול ידיים. זה היה פלא, כי לא אמרתי לו מאומה, והוא לא אמר לאף
אחד חוץ ממני ליטול ידיים…

מנות של רפואה

בינתיים
החלו להגיע אנשים עם משלוחים, והרבנית מצדה חילקה לכל הבאים משלוחים מבית הרב.
היא ביקשה מאתנו להצטרף לחלוקת משלוחי המנות, וכך מצאנו את עצמנו עסוקות בשמחה
של מצווה. כעבור זמן שבו היינו שם בבית, הרב ברך את בתי, ומאז היא הפסיקה להתעלף
וחזרה לעצמה

זהירות בכבוד התלמידים

הרב,
שקלט מיד את המקום הרוחני שלי, הבין שאני צריך לקחת אחריות על עצמי ולהתעורר
מחדש ואמר לי: מותר לך לעזוב את הארץ. הייתי המום. ידעתי שהרב אומר לאנשים לא
לעזוב את הארץ, ולא הבנתי מדוע הוא עונה לי כך…

היזהרו בכבוד חכמים

מרן
חיפש דרך למצוא את המקור ההלכתי של הרב משאש ובאמת בסוף הוא מצא. ושמח מאוד וראה
בזה סיעתא דשמיא לקיים את פסקו של רב ירושלים מטעם אחר שהוא אמיתי.