חכמה מצילה נפשות

הרב
לחש כממתיק סוד: אני חושב שהיא רוצה לגייר אותו. הקאדי הסתכל על הרב כלא מאמין
ושאל: מה פתאום? הם אוהבים ורוצים להתחתן. למה אתה אומר כך? השיב לו הרב: אני
מציע שתשאל אותם אם הם מתכוונים לשמור בשר וחלב…