לברך שהחיינו על אגוזים

הידיים שלי היו עדיין שחורות מקילוף האגוזים. הושטתי את הידיים
לרב, ואמרתי לו שהן מעידות על כך. לאחר שכבוד הרב ראה את הידיים שלי, הוא שמח
ובירך בכוונה "שהחיינו"…