הזמן נותן לאדם את התשובות הנכונות

ואיך החלטת? ביקש הרב לדעת. השבתי לרב מה שהשבתי והוא אמר:
"החלטת נכון, הייתה לך כבר התשובה ובאמת לא היית חייבת לדבר אתי. לעתים
הזמן נותן לאדם את המחשבות הנכונות, בסבלנות, וזאת תהיה הברכה אלייך, שתמיד תהיה
לך סבלנות לשאול את עצמך ולשמוע את תשובתך"! 

שלום: מדבר מרדכי אליהו…

 עברו כמה ימים, הטלפון
מצלצל בביתנו, ומעבר לקו: "מדבר מרדכי אליהו". מובן מאליו שלא העליתי
על דעתי שמדובר בכבוד הרב. מאחר שציפיתי לשמוע מה בפיו של הדובר, הבין הרב
שאינני קולטת שהוא זה המדבר אלי, ושוב אמר: "מרדכי אליהו מדבר".
המתנתי שוב לבאות, ואז ציין רבנו: "הרב מנחם בורשטיין נמצא לידי". רק
אז הבנתי שהרב אליהו הוא הדובר אלי ושאלתי אם אני מדברת עם כבוד הרב בכבודו
ובעצמו…

לא לאבד את הדעת

התשובה
של הרב הותירה את המנחה בהלם מוחלט, והוא ניסה למחות. הרי אלה החיים שלהם, אם כן
מדוע להתבטא כך? אבל הרב לא התרגש והשיב: אלוקים נתן להם חיים. החיים הם לא
בשבילם, אין לאדם רשות לקחת את חייו. וכך, בלי מורא, הרב אמר את דבר ההלכה בלי
לגמגם ובלי לייפות ולהסס כלל!