מי אחראי על הפרנסה?

הרב פנה אליי ואמר לי: בתי, הקב"ה קובע מראש השנה ועד ראש
השנה את פרנסתו של כל אדם. מה שקיבלת ממשרד החינוך – תקבלי ממקום אחר, חודש
בחודשו!

מתי לבדוק אם זכיתי בלוטו?

לאחר תקופה קצרה סיפר לי חביליו: מאז שהרב אמר את הדברים, אני
משתדל להסיר מעלי בשבת את כל המחשבות על המפעל שלי. אני קונה בכל שבוע כרטיס
פיס, ונהגתי לבדוק בכל יום שישי אם זכיתי או לא. אך בעקבות דברי הרב החלטתי לא
לבדוק לפני שבת אם זכיתי בפיס. 

עסקת נדל"ן שטומנת בחובה הון עתק

פעם אחת הגיע הקבלן לרב, ותוך שהוא חוכך את ידיו זו בזו, סיפר לו
על עסקת נדל"ן שטומנת בחובה הון עתק. הרב פתח את התהלים וענה לו: "לא
לקחת. לא טוב". "מה?" התקשה הקבלן לקבל עליו את הדין, בכל זאת
הייתה זו אחת העסקאות היותר מבטיחות שעמדו לו מימיו. "אבל.." הוא ניסה
להקשות. אך הרב בשלו. ..

ברכה צמודה

 באחד הימים פנה אלי חמי ושאל איך זה ייתכן,
הרי הרב ברך אותו. השבתי לו שהרב יודע מה הוא עושה, ואם הוא ברך כנראה שכך צריך
להיות. לא עברו שבועיים וגיסי קיבל הצעה מהחברה שעבר אליה לעבור לתפקיד ניהולי.
בעקבות התפקיד החדש הוא קיבל תנאים הרבה יותר טובים מאלה שהיו לו בחברה הקודמת,
קיבל רכב צמוד, טלפון, וברוך ה' עד היום הוא עובד בעבודה הזאת בשמחה.

דבש וחלב(ה) תחת לשונך

כפי
שכבר סיפרתי, מצבי הכלכלי לא היה טוב והייתי שקוע בחובות. יום אחד באתי אל הרב
בשאלה האם לפתוח חנות במחנה יהודה, ומה למכור. הרב כתב לי "חלבה" ומתח
שלושה קווים מתחת למילה. תמהתי מאוד. איפה יש בעולם חנות לחלבה? הרי זה מוצר
שנמכר בחנויות מכולת וכדומה. אבל אם הרב כתב "חלבה", ומתח שלושה
קווים, אני לא שואל שאלות ועושה מעשה. 

שתיים במחיר אחת

הרב
הסתכל על הספרים שמילאו את כל קירות החדר, הרהר מעט, הסתובב אלינו בחיוך ואמר:
בעזרת השם, בשנה הבאה ילד. ובעזרת ה' ה' יברך אתכם בפרנסה טובה ובשפע גדול.
שמחנו מאוד, ואני, כנראה מרוב התרגשות או בלבול, השבתי לו: הרב, ביקשנו רק ברכה
לילדים.