תבדוק מהר את התפילין

בני נפצע בידו הימנית בעת שירותו הצבאי והיה אמור לעבור ניתוח קשה.
פניתי לרב זצ"ל, והוא אמר נחרצות: תפילין של יד ימין פסולות! 

צוואת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

ביום
מסוים מדינת ישראל קיבלה על מגש של כסף מידע מודיעיני מדויק מאוד והחליטה שצריך
לפעול. הצוות שלי ואני היינו אמורים לבצע את אותה פעולה. בנינו כל מיני מודלים
ותרחישים לפעולה, וכשהכול היה מוכן באתי לרב ואמרתי לו: הפעם זה יותר מורכב מכל
המבצעים הקודמים. זה מסובך מאוד. הודיתי שאני גם קצת מפחד…