בטעות לקח טלית אחרת

הוא התרגש מאוד, לקח את הטלית שלו, ניגש לכבוד הרב ואמר לו: כבוד
הרב, שלום קשר לי את הטלית הזאת. הרב לקח את הטלית ואמר: לא, שלום לא עשה את זה.
אותו אדם התפלא, לקח את הטלית, הסתכל וראה שבטעות הוא לקח טלית אחרת…

וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת

.
נזכרתי איך הוא היה מנשק את הציצית כאילו זה היה הדבר הכי מתוק בחיים. כך
בחתונות, כך בתפילה וכך בהזדמנויות שונות אחרות. שנים עברו מאז, אבל הזיכרון הזה
עומד לנגד עיני. אשרי מי שזכה וראה.