כשהטומאה נפלטת החוצה

כשהבאתי את הדברים בפני הרב ושאלתי אם צריך לפנות לרופא, הוא עשה
תנועת ביטול והוסיף "שטויות". "למה שטויות?" הקשיתי.
"כשבחורה שחוותה חוויה טמאה, עושה עבודה רוחנית עם עצמה", החל הרב
מסביר, "הרוחניות הטמאה נפלטת החוצה ויוצאת דרך תופעות גופניות של הקאה,
חום וכדומה, ואז יוצאת ממנה הטומאה. הגוף מנקה את עצמו לקראת
התקדשות". 

כבוד רב לכל אדם, בחכמה.

איך נהג הרב באישה אלמנה שהוזמנה לביתו, אך באה ללא דרך-ארץ, בלי
כיסוי ראש וללא שרוולים. ממש לא בצניעות ? 

בדיקת הראייה שעבר הרב אליהו

הרב שם לי כמה חפצים מול העיניים ולא זיהיתי אותם. עד היום אני
זוכר את המבחן ראיה שהרב עשה לי. הרב אמר לי: אם כן, יש לי בשבילך עצה. תכין את
השיעור בעל-פה ותלמד אותם בלי משקפיים. 

עזרא מהרב

שאלתי
אם אפשר לעשות חנוכת בית לסניף של הבנים וחנוכת בית לסניף של הבנות, ושהרב ייתן
שיחה לבנים והרבנית תיתן שיחה לבנות. הרב נענה מיד והשיב: למה הרבנית? אני אבוא
ואתן שיחה לבנים ואחר כך שיחה לבנות. אם אני יכול לחזק את המציאות של הצניעות
בישראל, הכול אני אעשה!