כששאל הרב: איך אני יודע שאני צדיק?

הרב נכנס לרכב, נאנח ושאל אותי: "רענן, איך אני יודע שאני
צדיק?" הייתי קצת המום מהשאלה, אבל לפני שהספקתי לחשוב ולענות איך עונים
לשאלה כזאת הרב כבר ענה לי