חרדים לאמונה

ארוסתי
קיבלה כמובן את דבריו של הרב והתחתנו בשמחה. אבל כל ימי חיכיתי לשלב שבו אוכל
לקרב יהודים לאביהם שבשמים דרך הידע והתואר שלי בפיסיקה…