אם מתחילים במלחמה – לא מנצחים 

חכה ותראה שעם הזמן הם כולם יבואו ויתחברו לעם ישראל… ומי הסית
את הקייסים האתיופים לא לקבל את עמדת מרן לגבי יהודתם של יהודי אתיופיה