להניח יחד תפילין של רש"י ושל רבנו תם

אמר לי אותו יהודי: אתן לך, בתנאי שתניח גם של רש"י וגם של
רבנו תם ביחד. התפלאתי מדוע הוא עושה אתי את התנאי הזה, אבל הסכמתי. כך הנחתי
בציריך בעל כורחי תפילין של רש"י ושל רבנו תם ביחד, בדיוק כמו שהציע לי
הרב. וגם התיידדתי עם בעל שני זוגות התפילין הללו.