הבאבא סאלי והרב מרדכי אליהו

 פעם אחת בא אהרון
אבוחצירא, כאשר היה שר בממשלה, ורעיון היה בידו להעלות את קברו של האביר יעקב
אבוחצירא זצ"ל ממצרים לארץ ישראל, ובא לבבא סאלי זצ"ל לשואלו על
רעיונו – מה ענה לו הבבא סאלי זיע"א?