הרב מסייע כבר בימי האבל

כבר למחרת בבוקר, התקשר אליי גיסי ואמר שקהילה קדושה באחד המקומות
בארץ מחפשת רב ושאל האם אני מעוניין. אמרתי שאשאל את מורי ורבי. הרב חשב ושאל
האם נסעתי לקבר של הרב זצ"ל, והשבתי שכן. הוא אמר לי לקבל את ההצעה

אם מתחילים במלחמה – לא מנצחים 

חכה ותראה שעם הזמן הם כולם יבואו ויתחברו לעם ישראל… ומי הסית
את הקייסים האתיופים לא לקבל את עמדת מרן לגבי יהודתם של יהודי אתיופיה 

איך אפרד ממך, אחי?

 הרב אברום לא היה אדם של מסיבות, הוא רק אמר
"ברוך שפטרנו" ושמח לחזור לישיבה, אבל החסידים של הרב אליהו זצ"ל
ארגנו לו בבית הכנסת שלו מסיבה עם תזמורת