באים לאכול אצל אימא

כל
האנשים באים לכאן, לציון של אימא, ובוכים ובוכים. אני רוצה לשמח את אימא, ואימא
שמחה כשהיא רואה את הבנים שלה אוכלים…