נשות ישראל הצדקניות

תמיד הרב היה מעודד את נשות ישראל ישראל ללמוד והתפתח ולהחכים –
הכבוד הגדול שמרן העניק לנשות ישראל הצדקניות 
עד שכינה אותן "כתר לראשינו"!