לכל שאלה יש תשובה

אמרתי לו לכתוב את השאלות שלו על דף, לבוא לשיעור ולראות האם אחרי
השיעור יישארו לו שאלות או רק תשובות. חברי עשה כך, ובאמת אחרי השיעור הוא הוציא
את דף השאלות וראה שעל כל שאלותיו היו לו תשובות. זה היה מפליא.