ניחום אבלים בדרכו

 באותו שבוע הרב הגיע לנחם,
וזו הייתה שעת השיא של כל ה"שבעה". לא היה מי שניחם אותנו ונתן לנו
הרגשה טובה כמו הרב והרבנית תליט"א תבדל"א!