תקיעת שופר בראש השנה

תמיד ידענו – שאם הרב אומר לא לדאוג, אני לא דואג… מרן הרב קיים
את הבטחתו – הרב  תקע בשופר בעבור אמי
ורק לאחר מכן, מלא שמחה, עזב והלך. 

תקע בשופר גדול לחרותנו

בתי
סיפרה לי ברטט שכאשר היא נכנסה לחדרו של הרב, הוא היה ישוב על כיסא גלגלים, נראה
חלש מאוד, ובדיוק באותו הרגע הוא קיבל על עצמו עול מלכות שמים וקרא "קריאת
שמע" בהתרגשות…