זכותו הגנה עלינו

את
צריכה לדעת שלבחורה הזאת יש בעיה נפשית לא פשוטה. ולא רק זה, היא הצהירה בפנינו
שלאחר שתתחתן עם בנך, היא לא תאפשר לו להמשיך ללמוד תורה…