שינה טובה

חזרנו
הביתה, אבל למרות שעל פניו לא הייתה סיבה לכך, התינוק הקטן כמעט ולא ישן. לא היו
לי לא יום ולא לילה, והדבר הפך להיות קשה מנשוא, שכן ב"ה היו עוד ילדים
בבית. בשלב מסוים הרגשתי שהכוחות פשוט עוזבים אותי. כל כך עוזבים אותי, עד שאני
מאבדת חלילה את השפיות…