אנרגיות של קדושה

שאלתי
אותם האם הם לא מתפלאים על עצמם שבתחילת רצו להתגרש ופתאום רוצים רק שלום, ולא
ידעו להשיב. סיפרתי להם על הסגולה שעשיתי בביתם. התזתי "אשת חיל" על
קירות הבית, כמו שמתיזים מי בושם, וזה השפיע עליהם…