מה עושים כשהחזן לא בדיוק חזן

בשקט היה הרב אומר לנו שזוהי "נדבת שבת". איך אתה יכול
לתת צדקה בשבת? הרי אין לך אפשרות לתת כסף לעני. הכבוד שאנחנו נותנים להם – זוהי
נדבת השבת שלכם…

מנהגי מרוקרליבך

 ראיתי שהברכה של הרב אליהו
מתחילה לעבוד במהירות. הגענו ללשכה, ומייד ראש העיר קיבל את פנינו. לאחר
שהתיישבנו הוא פנה אלי ואמר: "מר אלבז, אני מתפלא עליך. למה אתה לא חולם
גדול? למה אתה חולם קטן? תחלום גדול!" 

היכל הנגינה והיכל התשובה

התחלתי לראות את ברכת הרב פועלת. לאחר כמה זמן הם אמרו לי: אנחנו
מניחים תפילין בכל יום. כך לאט לאט החלו שני התלמידים הללו לקיים מצוות ולשמוע
שיעורי תורה. גם היום הם הולכים יחד, האחד חזן מבוקש עטור זקן, והשני תמיד מלווה
אותו בקולו הנאה…

ידידי השכחת בבית הרב מרדכי אליהו

פעם הרב ביקש ממני לשיר את השיר "ידידי השכחת" כמו שהסבא
שלי היה שר. היה שם פייטן ששמע אותי וצירף לשיר פתיחה ממנגינה ערבית. הרב מאוד
לא אהב את זה, ואמר לי בלחש: "ולא קרב זה אל זה". למה הפייטנים לוקחים
מנגינות של ערבים? שהם יחברו מנגינות. שיחברו שירה חדשה, שירה משלנו! 

שימת לב לכל אחד שלא מגיע

הרב היה שם לב לכל אחד בבית-הכנסת שלו. אם מתפלל לא היה מגיע
לתפילה, היה הרב שואל עליו, מדוע לא הגיע….אם התברר שאדם אושפז בבית-החולים,
היה הרב הולך לבקרו. כשהיה חוזר לבית-הכנסת, היה הרב שואל לשלומו. "איפה
היית אתמול?". פשוט, זוכר כל אחד!