השתייה כדת

הנה,
כמה ימים לפני היום הגדול, אחרי מאמצים רבים ופניות חוזרות ונשנות לבעלי האולם,
התברר לי למגינת לבי שהם לא יוכלו לספק את הכיבוד, ואני אנא אני בא…