השמועה על השמן הפלאי של הרב

זה היה פלא ממש, כי כעבור שעתיים הבחורה התעוררה וחזרה לחיים.
השמועה על השמן הפלאי של הרב זצ"ל עשתה לה כנפיים, והגיעו אלי מקרים נוספים
של אנשים שהשתתקו. לא לכולם זה הועיל, והאמת היא שאינני יודעת למי זה הועיל ולמי
לא. בכל מקרה, שלושה מהאנשים סיפרו לי שזה הועיל להם. 

טוב שמן טוב

עשיתי
מיד כדברי מרן הרב אליהו זצוק"ל, ולתדהמת הרופאים הצילומים שעשיתי אחר כך
היו נקיים לגמרי. הגידול נעלם! האמת היא שגם אני נדהמתי, אבל התדהמה שלי הייתה
מגודל הנס. ידעתי שהנס הזה הגיע אלי מכוח ברכתו של הצדיק!