והנה תאומות בבטנה

התפלאתי
על החלום, אבל הוא היה כל כך ממשי, כאילו הרב הגיעה אלי במוחש ממש. התפלאתי מאוד
כי לא הייתי בשום טיפול רפואי, וכבר שכחתי שאפשר להרות גם בלי שום טיפול. והנה
אני מרגישה שמשהו מתרחש בגופי. הלכתי לבדיקות והרופאים אישרו מה שכבר ידעתי. אני
בהריון ויש לי שני עוברים…