ברכה חגיגית

הבית
היה גדוש באנשים שומעי לקחו של הרב. פניו של הרב היו מאירות כחמה, והוא דרש
בענייני הפסח. לאחר כמה דקות ניגשנו אל הרב כדי לקבל ברכה, ולמרות החג ולמרות
פניו המאירות של הרב, הייתי מאוד שבור ועצוב שאין לי עדיין ילדים… 

וְהִנֵּה תְאוֹמִים בְּבִטְנָהּ

הבדיקות
הנוספות אישרו את החשד שהיה לרופאים, כי שני העוברים נושאים מחלות רבות ומסוכנות
ויש הכרח להפיל את שניהם מיד. אמי חזרה הביתה כשהיא בוכה מרוב צער. אבי רץ שוב
לרב אליהו, לבקש ממנו עצה וברכה, אבל הרב ביטל את דברי הרופאים בהינף יד ואמר:
תגיד לאשתך שאין לה מה לחשוש. ייוולדו לה שני בנים בריאים, יפים וחכמים. 

יהלומים באתרוג

רצינו
מאוד ילדים נוספים, אבל כל הניסיונות שלנו לא עלו יפה. אחרי שניסינו את הדרכים
הטבעיות והרגילות, החלטנו לבוא אל הרב זצ"ל ולקבל ממנו ברכה