מה לעשות עם התביעה?

חזרנו לאולם הדיונים, והשופטת חזרה על בקשתה בתוך האולם: תגיע
לפשרה. התובע לא נענה, וכך היא המשיכה ולחצה עליו במשך שלושת-רבעי שעה. לבסוף
הוא הבין שאם הוא לא ישמע בקול השופטת שכל כך לוחצת, היא עלולה לשפוט אותו לרעה
בדיון, אם יתקיים, ולכן הסכים לפשרה…