עסקת נדל"ן שטומנת בחובה הון עתק

פעם אחת הגיע הקבלן לרב, ותוך שהוא חוכך את ידיו זו בזו, סיפר לו
על עסקת נדל"ן שטומנת בחובה הון עתק. הרב פתח את התהלים וענה לו: "לא
לקחת. לא טוב". "מה?" התקשה הקבלן לקבל עליו את הדין, בכל זאת
הייתה זו אחת העסקאות היותר מבטיחות שעמדו לו מימיו. "אבל.." הוא ניסה
להקשות. אך הרב בשלו. ..