מלמד בתלמוד תורה

במהלך חייו מרן שימש כמלמד בתלמוד תורה – כשהמנהל נכנס ומודיע לרב
כי יש צורך להחיף רב שנעדר מהכיתה – איך מרן ריתק את התלמידים אליו בלימוד מורכב
ומסובך?