טיסה לארצות הברית

בבוקר קמתי, ובמקום לנסוע ישר לבית-הכנסת החלטתי לעשות סיבוב ליד
ביתו של כבוד הרב. כאשר ראיתי את מכוניתו של הרב בחנייה, עליתי לביתו. כאשר הרב
ראה אותי, הוא צחק צחוק גדול ופניו האירו…

כשיש שלג כבד בירושלים

הרב ירד מביתו, ואף אחד לא חשב לומר לו להיכנס למכונית שלי. אבל
הרב ניגש מייד למכוניתי, פתח את הדלת, נכנס והתיישב…בדרך חזרה לביתו של הרב
הדבר חזר על עצמו. ירד שלג כבד, הכול היה מלא בוץ ומחליק, אבל אני נסעתי עם כבוד
הרב כאילו מדובר ביום אביבי נעים….

שימת לב לכל אחד שלא מגיע

הרב היה שם לב לכל אחד בבית-הכנסת שלו. אם מתפלל לא היה מגיע
לתפילה, היה הרב שואל עליו, מדוע לא הגיע….אם התברר שאדם אושפז בבית-החולים,
היה הרב הולך לבקרו. כשהיה חוזר לבית-הכנסת, היה הרב שואל לשלומו. "איפה
היית אתמול?". פשוט, זוכר כל אחד!

סיפור מיוחד לראש חודש

יהודי קשיש וירא שמיים גדול מתרעם על האנשים ששוכחים להזכיר בראש
חודש "יעלה ויבוא" תמיהתו גדולה שבעתיים על כך שאותם יהודים גם אינם
מרגישים הארה של ראש חודש… את התשובה לכך קיבל מהרב עוד באותו יום

נשות ישראל הצדקניות

תמיד הרב היה מעודד את נשות ישראל ישראל ללמוד והתפתח ולהחכים –
הכבוד הגדול שמרן העניק לנשות ישראל הצדקניות 
עד שכינה אותן "כתר לראשינו"!

היחס המיוחד לכל יהודי

איך מרגיש היהודי שזכה מדי יום להביא את הרב לתפילת שחרית בבוקר ?
היחס המיוחד שהעניק הרב לכל יהודי