מה לעשות עם התביעה?

חזרנו לאולם הדיונים, והשופטת חזרה על בקשתה בתוך האולם: תגיע
לפשרה. התובע לא נענה, וכך היא המשיכה ולחצה עליו במשך שלושת-רבעי שעה. לבסוף
הוא הבין שאם הוא לא ישמע בקול השופטת שכל כך לוחצת, היא עלולה לשפוט אותו לרעה
בדיון, אם יתקיים, ולכן הסכים לפשרה…
 

ביומן תיתן שכרן

שמחנו
מאוד על התרומה הלא צפויה, אבל עוד לא הבנו עד כמה. עוד בטרם פתחנו את המעטפה,
ביקשנו מאותה אישה שתאמר לנו מה שמה של התורמת, שנוכל לשלוח לה קבלה ומכתב
תודה…

עניי עירך קודמים

שיתפתי
את המזכיר של הרב ברצון שלי, אמרתי לו שאני רוצה לתרום, אבל המזכיר חייך ואמר:
אתה רואה, אין פה שום קופה, אתה לא יכול לתרום. סיפרתי לו שקיבלתי עצה ששווה לי
המון, שייקחו את הכסף הזה לישיבה או לצורך אחר שהרב יבחר, אבל המזכיר בשלו: הרב
לא מקבל שום תרומה